سرور مجازی آلمان(مونیخ) پینگ تایم پایین سرور مجازی آلمان برای ساکنان ایران باعث شده که این سرویس به یکی از پرطرفدارترین سرویس ها انتخاب شود . استفاده از هارد های(SSD ) و رم های (DDR4) باعث افزایش سرعت سرویس ها شده تا جایی که شما در زمان استفاده از سرور خود احساس میکنید که با سیستم شخصی خود در حال کار هستید.

Server 1
100,000 تومان ماهانه
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم
 • 50 GB HDD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 1 روز کاری زمان تحویل
Server 2
140,000 تومان ماهانه
 • 2 هسته پردازنده
 • 2GB رم
 • 140GB-HDD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 1 روز کاری زمان تحویل
Server 3
180,000 تومان ماهانه
 • 3 هسته پردازنده
 • 3GB رم
 • 100GB HDD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 1 روز کاری زمان تحویل
Server 4
225,000 تومان ماهانه
 • 4 هسته پردازنده
 • 4GB رم
 • 1600GB-HDD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 1 روز کاری زمان تحویل
Server 5
350,000 تومان ماهانه
 • 8 هسته پردازنده
 • 8GB رم
 • 150GB-HDD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 1 روز کاری زمان تحویل
میکروتیک آلمان - Server 6
80,000 تومان ماهانه
 • 1 هسته پردازنده
 • 1GB رم
 • 1GB-HDD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 1 روز کاری زمان تحویل