اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


  فروش

سوالات قبل از خرید

 مدیریت

ارتباط با مدیر ، انتقاد - پیشنهاد

 پشتیبانی فنی

نصب و بروز رسانی سیستم عامل و اشکلات فنی

 حسابداری

مرتیط با صورتحساب ها و مشکلات مالی

 انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنید