پلن مورد نظر را انتخاب کنید

با 7 روز ضمانت بازگشت

پلن 1(پارس آنلاین)

بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

 • 150مگ مقدار فضا
 • 10 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
پلن 2(پارس آنلاین)
 • 300مگ مقدار فضا
 • 25 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
پلن 3(پارس آنلاین)
 • 500مگ مقدار فضا
 • 30 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
پلن 4(پارس آنلاین)
 • 1 گیگ مقدار فضا
 • 40 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
پلن 5(پارس آنلاین)
 • 2 گیگ مقدار فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
پلن6(پارس آنلاین)

بک آپ گیری هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته

 • 5 گیگ مقدار فضا
 • 60 گیگ پهنای باند ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل