سرور مجازی اروپا

Server 1
 • Intel® Xeon® Processor D-1531 پردازنده
 • 512MB DDR4 رم
 • 10GB-SSD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1Gbps پورت شبکه
 • 1 آی پی اختصاصی
Server 2
 • Intel® Xeon® Processor D-1531 پردازنده
 • 1GB DDR4 رم
 • 20GB-SSD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1Gbps پورت شبکه
 • 1 آی پی اختصاصی
Server 3
 • Intel® Xeon® Processor D-1531 پردازنده
 • 2GB DDR4 رم
 • 30GB-SSD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1Gbps پورت شبکه
 • 1 آی پی اختصاصی
Server 4
 • Intel® Xeon® Processor D-1531 پردازنده
 • 4GB DDR4 رم
 • 40GB-SSD هارد دیسک
 • Unlimited پهنای باند
 • 1Gbps پورت شبکه
 • 1 آی پی اختصاصی