ارزهای مجازی

دلار تتر 5000 موجود است

هزینه انتقال 3.7 تتر می باشد

بیت کوین

هزینه انتقال 0.00050000 بیت کوین می باشد. که از مبلغ خرید شما کسر میگردد